ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
banner imagebanner image
 


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Vontsis Service Θεσσαλονίκη Οι Ηλεκτρολογικές Εργασίες αναφέρονται στις εργασίες εκείνες που πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό - ηλεκτρολόγο, σε μια κατοικία ή επαγγελματικό χώρο και περιλαμβάνουν την μελέτη και εγκατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Οι συνηθισμένες εργασίες που πραγματοποιούνται είναι:
- Μελέτη Χώρου - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
- Χάραξη Γραμμών - Καλωδίωση
- Εγκατάσταση Ηλεκτρολογικού Πίνακα
- Εγκατάσταση Γραμμής Μετρητή
- Εγκατάσταση Κυκλωμάτων
- Θεμελιακή Γείωση


 
Περιγράφουμε στον πελάτη όλες τις δυνατές επιλογές και λύσεις για την κάλυψη των αναγκών του, αναλύοντας όμως παράλληλα τα οικονομικά και ποιοτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε επιλογής που θα κάνει ο ίδιος, από την πιο φθηνή έως την πιο ακριβή...

Άρα, ο πελάτης γνωρίζει εξ'αρχής τι ακριβώς να προσδοκά από την επιλογή του και για τι πράγμα πληρώνει...
 

ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ

 
***
Εξυπηρετούμε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης αλλά και τους παρακείμενους νομούς!